Achter de rug…

Vormselwerking 2018-2019

Startdag – 11 november 2018

Vandaag kregen alle aanwezige vormelingen hun eerste voorbereidingsdag op POC De Caproen. Hier maakten ze in de ochtend kennis met de begeleiders en met elkaar, om vervolgens meteen alle doorschuifsystemen te doorlopen. De vormelingen kregen een sessie zang, crea, teambuilding en bezinning. Hieruit leerden ze de verschillende facetten van onze parochie. Na een heerlijk middagmaal kregen de vormelingen de kans om de parochie in zijn geheel beter te leren kennen. Zo maakten ze kennis met de Sint-Jozefskerk, de Sint-Rikierskerk, de jeugddienst en het pastoraal secretariaat en de Chiro. Om even te ontspannen werd er ondertussen ook een sessie met ‘boomwhackers’ of ‘geluidbuizen’ gegeven.

Het was een fantastische en leerrijke dag! Tot 1 december 2018!

 

 Voorbereidingsdag 1 december 2018

Vandaag hadden we onze tweede voorbereidingsdag doorlopen. De vormelingen maakten kennis met de 7 sacramenten. Deze werden dan ook na een inhoudelijke toelichting in praktijk omgezet. Op die manier kennen de vormelingen alle sacramenten nu.
Na de middag kregen de vormelingen de kans om te kiezen uit vier keuzesessies: ‘Soep maken’ om uit te delen aan de kerk voor ‘soep op de stoep’, ‘helpen in de viering’, ‘drama’ en ‘dans’. Na een tof uurtje werden de vormelingen verdeeld in twee groepen. De ene groep ging aan de slag in een sessie ‘crea’, de andere groep kreeg een sessie ‘zang’. Tot slot, na een toffe en deugddoende pauze, trokken we richting de kerk. Daar volgden de vormelingen nog een viering. Achteraf dronken we heerlijke soep!

Filmavond 18 januari 2019

Zoals elk jaar voorzien we tijdens onze voorbereidingsdagen een filmavond. Deze filmavond staat uiteraard ook in het teken van de voorbereiding naar het Vormsel toe. De vormelingen keken naar de film ‘Oscar en oma Rozerood’. Als afsluiting mochten we even bezinnen en dieper nadenken over de achterliggende boodschap van de film. Een wijze les natuurlijk!

Voorbereidingsdag 2 februari 2019 

Een ware kennismaking met verschillende levensbeschouwelijke domeinen en het helpen met de Eerste Communicanten stonden vandaag centraal. We mochten in de voormiddag dieper stilstaan bij het ethische. ‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de duikboot terug aan wal geraakt zonder onethisch te handelen?’: luidde de vraag. Daarnaast gingen we in op verschillende dilemma’s. Wat zou je meenemen als je alleen op een onbewoond eiland zat en maar drie dingen bij je kon hebben, leg uit? Of hoe zou je deur naar je hart er uit zien, waarom? Ook hierbij moesten de vormelingen goed nadenken en – voor hen – gepaste antwoorden geven. Een toffe en wijze les. Tot slot stond er ook een sessie zang op het programma. De vormelingen herhaalden nog eens alle gekende liedjes en leerden er enkele bij.

In de namiddag trokken we in twee groepen naar de kerk. Groep 1 begeleidde Eerste Communicanten in de kerk en groep 2 versierde kaarsenpotjes. Na anderhalf uur wisselden we.

‘Ontdek – je – kerkje’

Een jaarlijks terugkerende activiteit waarbij eerste communicanten en vormelingen betrokken worden, is ‘Ontdek je kerkje’ in de St.-Jozefskerk op ’t Sas. Op zaterdag 2 februari waren ook de kinderen en jongeren van St.-Rikier voor de tweede keer welkom. De formule, die vorig jaar aangepast werd, blijkt succesvol. In twee beurten komen de eerste communicanten en hun ouders, samen met de broertjes en zusjes, naar de kerk om er een zestal opdrachten uit te voeren. Het speelse parcours is vrij divers waarbij thema’s als doopsel, verhalen, vergeven, bidden, aan tafel en vrienden van Jezus doorlopen worden. Bij elk thema volgt wat uitleg en moeten ze een aantal doe-opdrachtjes tot een goed einde brengen. Hierbij worden ze geholpen door papa en mama, maar ook door enkele juffen, tochtgenoten en vrijwilligers. Maar het zijn vooral de vormelingen van beide parochies die deze kinderen op sleeptouw nemen en hen ‘inwijden’ in het thema. Zij doen dit op een aanstekelijke manier en vol overgave. En… ze leren zelf ook nog wat bij!